MASKESPIL


Du siger ”forløbet ikke kom bag på dig” - Hvorfor så stille op?


Du kan kalde det et MASKESPIL.

For at få folk til at bekende kulør og vise deres sande ansigt, kan det være nødvendigt at handle.
Dette forløb næsten som forventet, så jeg er ganske godt tilfreds.

Selve afstemningen var helt demokratisk, men da resultatet forelå, stod panikken malet i flere ansigter.
Et par af de opstillede ville ikke være med, hvis jeg sad i bestyrelsen.
De fremførte igen deres beskyldninger.

Herefter blev alle demokratiske principper skrottet. Mange betegnede det efterfølgende som et ”KUP”.

Man afholdt ikke en ny afstemning, men kastede hurtigt et spørgsmål ud i salen om at
”jeg burde trække mig, da foreningen ellers ikke ville kunne fortsætte”.
Det gjorde selvfølgelig folk nervøse!

Tilbud fra salen om at opstille som kasserer blev behændigt overført. I stedet afgjorde man hurtigt,
at håndsoprækning var tilstrækkeligt – og sandelig om der ikke var ”flertal”. Dette afgjorde man
blandt andet ved at tælle med ryggen til – der var nemlig kun 6 stemmer ud af 42 i den sal,
jeg befandt mig i. I den anden sal, så jeg flere medlemmer, der ikke stemte – så man var under 50%.

Maskerne var faldet.